FAQ dot. soli drogowej i przemysłowej

  1. Jak działa sól drogowa?
  2. Sól drogowa – do jakiej temperatury?
  3. Co zawiera sól drogowa?
  4. Jak długo działa sól drogowa?
  5. Jak przechowywać sól drogową?
  6. Różnice pomiędzy solą drogową, a solą przemysłową
  7. Do czego służy sól przemysłowa?
  8. Z czego składa się sól przemysłowa?
  9. Czy sól przemysłowa jest szkodliwa?

1. Jak działa sól drogowa?

Cząsteczka soli zbudowana jest z jednego atomu sodu i jednego atomu chloru. W wyniku kontaktu z wodą wiązania pomiędzy nimi ulegają rozpadowi, a chlorek sodu ulega dysocjacji na jony, tworząc roztwór o dużo niższej temperaturze krzepnięcia. Reakcja ta jest również w stanie naruszać wewnętrzną strukturę kryształków lodu i rozpuszczać je. Dzięki pobieranej z środowiska zewnętrznego energii rozbite zostają wiązania pomiędzy cząsteczkami wody.

2. Sól drogowa – do jakiej temperatury

Jony, które dostają się do wody w wyniku dysocjacji cząsteczki chlorku sodu, znacząco obniżają jej temperaturę krzepnięcia. Aby zmniejszyć ją do –9 stopni Celsjusza wystarczy już 10% roztwór. Teoretycznie możliwe jest uzyskanie stężenia, przy którym woda nie zamarznie nawet w -20 stopniach, biorąc jednak pod uwagę szkodliwość soli oraz stosunkowo niską częstotliwość tak intensywnych mrozów, w zabezpieczaniu chodników raczej nie stosuje się tak silnych roztworów.

3. Co zawiera sól drogowa?

Zawartość poszczególnych składników soli drogowej wyznaczają europejskie normy. Najważniejszym z nich jest chlorek sodu, który stanowić musi przynajmniej 90% objętości. Pozostałe domieszki to na ogół woda (maksymalne dopuszczalne stężenie to 3%) oraz substancje nierozpuszczalne, najczęściej piasek. Problem zbrylania się soli rozwiązuje dodatek żelazocyjanku potasowego. Niekiedy, aby zwiększyć skuteczność działania, do soli dodaje się także innych związków chemicznych, miedzy innymi chlorków magnezu oraz wapnia.

4. Jak długo działa sól drogowa?

To, jak często należy posypywać solą oblodzone nawierzchnie w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych. Samo rozpuszczanie zamarzniętej wody nie jest procesem błyskawicznym i zajmuje do kilkudziesięciu minut. Warto jednak mieć na uwadze, iż kolejne opady będą wypłukiwać sól z chodnika, a nawarstwiający się śnieg będzie dodatkowo spowalniał działanie, stosowanie jej trzeba więc dostosować do panującej akurat aury. Nie należy także przesadzać z intensywnością i częstotliwością posypywania – nadmierne ilości chlorku sodu nie są przyjaciółmi naszych butów, psich łap oraz roślinności.

5. Jak przechowywać sól drogową?

Najważniejszym czynnikiem w przypadku przechowywania soli drogowej jest odpowiednie zabezpieczenie jej przed wodą. Chlorek sodu posiada silne właściwości higroskopijne, co oznacza, ze pochłania wilgoć z otoczenia. Niepożądanym następstwem jest zbrylanie się soli, które znacznie utrudnia rozsypywanie jej na oblodzonych powierzchniach. Najlepszym miejscem do przechowywania zapasów będą zadaszone magazyny i hale. Aby ograniczyć dopływ powietrza i kontakt z podłożem, zalecane jest także przetrzymywanie preparatu w opakowaniach.

6. Różnice pomiędzy solą drogową, a przemysłową

Sól przemysłowa jest dokładnie tym samym środkiem chemicznym, którego używa się w czasie mrozów do posypywania ulic, jedyną różnicą jest zawartość domieszek. Do soli drogowej dodaje się substancji, które mają zapobiegać zbrylaniu się pod wpływem wilgoci, najczęściej jest to żelazocyjanek potasowy. Odmiana przemysłowa nie zawiera substancji nierozpuszczalnych w wodzie oraz antyzbrylaczy, przez co charakteryzuje się nieco innym wyglądem i strukturą. Ze względu na duże właściwości pochłaniające sól przemysłowa wymaga również dużo bardziej specyficznych warunków przechowywania – pomieszczenia powinny być nie tylko suche, ale także pozbawione obcych zapachów. Podobne wymagania dotyczą wykorzystywanych do przewożenia środków transportu.

7. Do czego służy sól przemysłowa?

Ze względu na niską zawartość domieszek, sól przemysłowa z powodzeniem stosowana jest w wielu branżach produkcyjnych. Zakłady chemiczne wykorzystują ją jako podstawowy surowiec do otrzymywania związków sodu oraz do pozyskiwania chloru i jego pochodnych, zwłaszcza posiadającego wiele zastosowań kwasu solnego. Z pomocy soli od wielu lat korzysta również przemysł ciepłowniczy, wykorzystując jej właściwości zmiękczające i uzdatniające wodę, stosuje się ją także do produkcji tabletek do zmywarek. Innymi branżami, wykorzystującymi sól przemysłową są między innymi szklarska, energetyczna oraz garbarska.

8. Z czego składa się sól przemysłowa?

Sól przemysłową najczęściej pozyskuje się z materiału kopalnego zwanego halitem. Jej podstawę stanowi chlorek sodu, który stanowić może nawet do 98% zawartości, ponieważ zwykle sól nie jest poddawana chemicznemu oczyszczaniu ani wzbogacaniu. Naturalne domieszki, które mogą znaleźć się w składzie to między innymi jony metali, takich jak magnez, wapń i potas, a także brom oraz siarczany. Sól przemysłowa charakteryzuje się również śladową zawartością wody.

9. Czy sól przemysłowa jest szkodliwa?

Sól przemysłowa nie jest oczyszczona, z tego powodu jest raczej niejadalna i nie nadaje się do użytku spożywczego. Zawarte w niej domieszki mogą powodować charakterystyczny, gorzkawy posmak, co może uchronić przed przypadkowym zatruciem. Śladowe ilości nie będą zgubne w skutkach, jednak długotrwała obecność w pokarmach może skutkować komplikacjami zdrowotnymi. Szczególnie zgubny wpływ dla naszego organizmu mogą mieć siarczany, czyli związki pochodne kwasu siarkowego. Ich spożycie może wiązać się z dolegliwościami układu pokarmowego takimi jak nudności lub biegunka, ale także bóle głowy oraz niedobór witaminy B1, a w dalszej perspektywie także schorzenia serca i układu nerwowego.